1509

Ministerul Educaţiei caută 26 de DIRECTORI pentru liceele din Republica Moldova

 Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei de directori ai următoarelor instituţii de învăţămînt.

1. Liceul Teoretic, or. Ocniţa
2. Liceul Teoretic Echimăuţi, r-nul Rezina
3. Liceul Teoretic „N. Gheorghiu”, mun. Chişinău
4. Liceul Teoretic cu profil sportiv nr.2, Chişinău
5. Liceul Republican cu profil Real, mun. Chişinău
6. Liceul teoretic Durleşti, mun. Chişinău
7.Liceul Teoretic Dubăsarii Vechi, r-nul Criuleni
8.Liceul Teoretic Cotiujeni, r-nul Briceni
9.Liceul Teoretic Feteşti, r-nul Edineţ
10. Liceul Teoretic Cociulia, r-nul Cantemir
11. Liceul Teoretic Beşalma, UTAGagauzia
12. Liceul Teoretic nr.2, Ceadâr – Lunga, UTAGagauzia
13. Liceul Teoretic Zaim, Căuşeni
14. Liceul Teoretic Chircăieşti, Căuşeni
15. Liceul Teoretic Tănătari, Căuşeni
16. Liceul Teoretic „I. Creangă”, Căuşeni
17. Liceul Teoretic „Dm. Cantemir”, Căuşeni
18. Liceul Teoretic „V. Maiakovski”, mun. Bălţi
19. Liceul teoretic „Dm. Cantemir”, mun. Bălţi
20. Liceul Teoretic „A. Muntean”, Ialoveni
21. Liceul Teoretic „I. Creangă”, Soroca
22. Liceul Teoretic Racovăţ, r-nul Soroca
23. Liceul Teoretic Visoca, r-nul Soroca
24. Liceul Teoretic „Ştefan cel Mare”, Nisporeni
25. Liceul Teoretic Mileşti, Nisporeni
26. Şcoala – internat auxiliară, s. Crihana Veche, r-nul Cahul

La concurs pot participa cetăţeni ai Republicii Moldova, cu studii superioare universitare pedagogice sau superioare universitare corespunzătoare profilului instituţiei de învăţămînt (colegii), are vechime pedagogică de cel puţin 5 ani, nu au împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă, posedă limba română (posedă limba română la nivel de comunicare în localităţile preponderent populate de minorităţile naţionale), sînt apţi din punct de vedere medical (fizic şi neuropsihic) pentru exercitarea funcţiei, nu au antecedente penale.
Candidaţii pentru ocuparea funcţiei de conducător al instituţiei de învăţămînt prezintă la Ministerul Educaţiei, în termen de 30 zile din ziua publicării în presă a anunţului, următoarele acte de participare la concurs:

1. cererea de înscriere la concurs;
2. copia actului de identitate;
3. curriculum vitae;
4. copiile legalizate ale actelor de studii;
5 copiile legalizate ale actelor ce confirmă gradul didactic/ managerial;
6. copia legalizată a carnetului de muncă;
7. copiile certificatelor de participare la cursuri de perfecţionare şi la programe/proiecte educaţionale
8. certificatul medical din care rezultă că este apt medical, fizic şi neuropsihic;
9. certificat de cazier judiciar;
10. programul de activitate în viitoarea funcţie, pentru o perioadă de 5 ani;
11. cuprinsul dosarului, în două exemplare.

Actele vor fi depuse la Ministerul Educaţiei, bir.446 . Telefon de contact: 23 48 38, 23 27 21, 23 33 20
http://www.actualitati.md/md/md-ministerul-educatiei-cauta-26-de-directori-pentru-liceele-din-republica-moldova/
0