8046

DIRECȚIA CETĂȚENIE

IMPORTANT

În temeiul art. 15 lit. d) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi aministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi alart. 8 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 5/2010pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionalepentru Cetăţenie, primul-ministru emite prezenta decizie.
Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamnaNicoleta-Ecaterina Eucarie se numeşte în funcţia de preşedinte alAutorităţii Naţionale pentru Cetăţenie.

 În baza deciziei Preşedintelui Autorităţii Naţionale pentruCetăţenie cu nr. 3978 din 12.03.2010, în perioada 01.04.2010 –30.06.2010, programul cu publicul al Autorităţii Naţionale pentruCetăţenie se va desfăşura doar în ziua de miercuri a fiecărei săptămânişi doar pentru depunere cereri de redobândire, acordare sau renunţare lacetăţenia română şi înregistrare acte în completare şi petiţii adresateAutorităţii Naţionale pentru Cetăţenie. Informaţii despre stadiulsoluţionării dosarului înregistrat la Direcţia Cetăţenie se acordă doarprin corespondenţă scrisă.

Începând cu data de 8 februarie 2010 au fost deschise Birourileteritoriale pentru cetăţenie care au program de lucru permanent cupublicul de luni până vineri între orele 9.00 – 17.00 şi unde se vordepune dosare numai pentru redobândirea cetăţeniei române în baza art.10 indice 1 (Republica Moldova şi Ucraina). Dosarul primeste la acestecentre teritoriale un numar de inregistrare unic direct in baza de date aAutorităţii Naţionale pentru Cetăţenie. Dosarul pentru cetăţenie va fi depus personal de către persoanelecare au dobândit cetăţenia română prin naştere sau prin adopţie şi careau pierdut-o din motive neimputabile lor sau această cetăţenie le-a fostridicată fără voia lor, precum şi descendenţii acestora până la gradulIII. Pentru depunerea dosarului nu este necesar permis de şedere peteritoriul României. Adresele şi datele de contact ale centrelor teritoriale sunturmătoarele: - IAŞI - judeţul Iaşi, Iaşi, str. Anastasie Panu nr.60, parter (însediul Prefecturii Iaşi) - TIMIŞOARA - judeţul Timiş, Timişoara, str. Paris nr. 2A, etaj 1,camera 10; cod poştal: 300003; telefon: 0256 220 835 sau 0256 220 863int 127; (în sediul ONRC de pe lângă Tribunalul Timişoara) - GALAŢI - judeţul Galaţi, Galaţi, str. Portului nr. 20, parter;cod poştal: 800025; telefon 0236 306 173 sau 0236 306 174 int 110; (însediul ONRC de pe lângă Tribunalul Galaţi) - SUCEAVA - judeţul Suceava, Suceava, strada Ştefancel Mare nr. 36, parter, camera 12; cod poştal: 720026; (însediul Prefecturii Suceava) - CLUJ-NAPOCA – judeţul Cluj, Cluj-Napoca, Piaţa Ştefan cel Marenr. 4, parter, cam. 2S. Programul de audienţe al Preşedintelui Autorităţii Naţionale pentruCetăţenie se desfăşoară în fiecare zi de miercuri între orele 13 şi 15pentru probleme deosebite. Programarea la audienţă se va face în bazaunei cereri prealabile care va cuprinde şi un număr de telefon decontact la care un funcţionar al Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenieva comunica solicitantului ziua şi ora audienţei în cazul în careaceasta a fost aprobată. Petenţii care au dosare de redobândire a cetăţeniei române conformart. 10 indice 1 (Rep. Moldova / Ucraina) depuse în anul 2003 suntrugaţi să comunice Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie actuala adresăde corespondenţă, în cazul în care aceasta s-a schimbat de la momentuldepunerii dosarului.
0